gemeenthuisgemeenteschoolkerkstraatRupel en Netestatiekasteel Tiburzwemdokzusterschool

Publicaties - Geschiedenis van RumsthandWerken over de geschiedenis van Rumst

Geschiedkundige uitgaven in A4 formaat
Ter Haghe werd Terhagen 1339 - 1976 35 euro De geschiedenis van Terhagen van de oudheid tot aan de gemeentefusies. Hardcover - kleur - 232 bladzijden
Rumst van Romeinse nederzetting tot nijverheidsgemeente 16.00 € Het basiswerk over de geschiedenis van Rumst
De quaeie jaeren (1566-1648) 11.00 € Rumst tijdens de tachtigjarige oorlog (1568-1648)
De boerenkrijg te Rumst 13.00 € Speelt zich af op het scharnier van de achttiende en negentiende eeuw
Pastoors, onderpastoors en kapelrijbeneficianten te Rumst Sint-Pieter 13.00 € Het leven van de geestelijken van weleer
Manuaal van 1611 8.50 € In 1611 schreef pastoor Knest neer wat de verplichtingen en de inkomsten waren van het parochiaat van Rumst
Bijdrage tot de geschiedenis van Rumst - de familie Van Cauwenbergh 16.00 € De geschiedenis en genealogie van een belangrijke familie in het verleden van Rumst
Cijnsboek van de Tafels van de Heilige Geest van 1469 8.50 € De inkomsten en uitgaven van een instelling die een verrre voorloper was van het huidige OCMW
Reet, knooppunt van de Rupelstreek 39.00 € Een basiswerk over de geschiedenis van Reet, geschreven door Leo Vermeulen, Jan Bleys en Jasper Bijnen
Priesters en kloosterlingen van Terhagen 12.00 € Een biografisch overzicht van alle priesters en kloosterlingen afkomstig van Terhagen geschreven door Rudy Schaerlaecken
Brochures in A5 formaat
Rumst en Nederland, wandelen langs onverwachte raakpunten (2015) 2.00 € Wandeling doorheen Rumst waarbij de historische raakpunten tussen Rumst en Nederland(ers) worden verteld - 40 blz kleur
Het tramknooppunt Rumst (2015) 5.00 € De geschiedenis van de tram in en rond Rumst van bij de start in 1900 tot het verdwijnen in 1966 - 64 blz kleur
Van Terhagen naar Rumst langs oude foto's (2016) 5.00 € Een wandeling van Terhagen naar Rumst aan de hand van vele oude foto's - 64 blz kleur
Hof Tibur 2.50 €
Sint Pieterskerk 2.50 €
Drossaardhuis 2.50
Zusters van Vorselaar te Rumst 1857-2005 6.00 €


| Contact Rumesta| Webmaster | ©2007-2019 Rumesta |