gemeenthuisgemeenteschoolkerkstraatRupel en Netestatiekasteel Tiburzwemdokzusterschool

Publicaties - NotariaathandNotariaat Florent Vermeulen

Notaris te Boom 1866 - 1871

Bewerkt door Tom De Loenen

Wat vindt u in dit boek?

Het notariaat Florent Vermeulen brengt u naar de 19de eeuw. Doorheen de akten krijgt u een beeld van de Rupelstreek en haar bewoners van ongeveer 135 jaar geleden.

Naast de traditionele akten als verkopen, testamenten, inventarissen, leningen enz. krijgt u ook minder courante akten. Zo vragen b.v. de bazen van de als maar groter wordende steenbakkerijen aan het gemeente-bestuur de toestemming om tunnels te mogen graven onder de straat. Deze relicten zijn tot op heden zichtbaar aanwezig!

Wat verder van de boorden van Rupel verwijderd speelt in het agrarische achterland het gewone dorpsleven zich af.

Het notariaat is een rijke bron. Dit werk levert u heel wat stof voor studie en inzicht in zowel de economische, de sociale als de mentaliteitsgeschiedenis van de Rupelstreek en de achterliggende gemeenten in de 19de eeuw.

Voor de stamboomklimmers bevat het boek onverwacht rijk materiaal uit een niet eens zo ver achter ons liggende tijdsspanne.

Samen met de notariaten Louis Leclef (1872-1877) en Jacobus Oeyen (1877-1882) kan u beschikken over een onafgebroken periode van meer dan 15 jaar notariaat te Boom.

Het boek bevat de samenvattingen van bijna 1500 akten, meestal handelend over n van de volgende items:

 • verkopen van huizen, gronden, vaartuigen, roerende goederen;
 • huurovereenkomsten van huizen en gronden;
 • leningen en hun panden waarmee ze gehypothekeerd zijn;
 • testamenten, wederzijdse giften en huwelijkscontracten;
 • volmachten;
 • inventarissen van sterfhuizen;
 • scheidingen en delingen.

Het overgrote deel van deze akten gaat over de bewoners van de gemeenten aan de Rupel en het onmiddellijke achterland: Boom, Niel, Reet, Rumst, Schelle, Hemiksem en Aartselaar.

Technische gegevens:

 • groot formaat: 21x29,7 cm
 • ca 175 blz
 • wit papier, 80 g/m
 • stevig ingelijmd en voorzien van een groene soft-cover van 170 g/m
 • volledig uitgewerkte alfabetische indexen op familienamen, voornamen en koppels; op plaatsnamen, beroepen en varia.

Terug

| Contact Rumesta| Webmaster | ©2007-2019 Rumesta |