gemeenthuisgemeenteschoolkerkstraatRupel en Netestatiekasteel Tiburzwemdokzusterschool

PublicatieshandArtikels verschenen in de jaarboeken

Hieronder volgt een lijst van de artikels die gepubliceerd zijn in de jaarboeken van Rumesta in de periode 1988-2017.De lijst wordt jaarlijks aangepast.
De items zijn geklasseerd op de familienaam van de auteur. Daarachter staat het jaartal van het jaarboek waarin de bijdrage verscheen en daarna de volledige titel ervan.
Het jaarboek verschijnt op het einde van het jaar en is gratis voor de leden van het voorbije jaar. Niet leden kunnen het jaarboek aanschaffen tegen de prijs van 14 Euro (exlusief verzendingskosten)

Lijst aangepast tot en met het jaarboek van 2021

auteur jaartal artikelnaam
Beyst R. 2005 Krantenberichten over Rumst 1846-1935.
De Boeck W. 2014 Ferdine De Wachter uit Terhagen en de Belgian Relief Floor Sacks.
De Boeck W. 2015 Moës Diesel: moderne trekpaarden voor de steenbakkers.
De Boeck W. 2016 De Rumstse kinderen in 2019: after the struggle for life
De Boeck W. 2016 Het ontstaan, de groei en de teloorgang van de pantoffelnijverheid in de RupelstreeK
De De Boeck W. 2020 Op zoek naar uw voorouders dankzij DNA onderzoek
De Keyser F. 2015 De familie De Keyser in Rumst in de negentiende en twintigste eeuw
De Keyser F. 2016 Eduard Van der Donck, een vergeten roeikampioen
De Keyser F. 2019 De wijk Lazernij en haar handelsszaken in Rumst
De Keyser F., Goossens J., Segers G. en Wuyts W. 2015 Soldaten niet vermeld in het boek over W.O. I
De Keyser F.. 2020 Mijn oorlogsherinneringen 1940-1945
De Loenen L. 2010 Het ontstaan van de fosielencollectie van Pierre De Loenen.
De Loenen R. 1997 De familie Van de Wouwer, ook te Rumst.
De Loenen R 1999 Rumesta laat 1999 niet voorbijgaan zonder Abel Frans te eren en in het daglicht te stellen.
De Loenen T. 1998 De Blauwhoeve en haar landerijen te Rumst in de 19de eeuw.
De Loenen T. 1998 Het testament van Ferdinand Van Loock.
De Loenen T. 1999 Het kind moet een naam hebben.
De Loenen T. 2000 Genealogie van het notariaat te Boom in de 19de eeuw.
De Loenen T. 2001 Het notariële landschap te Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel en Kontich in de nieuwste tijd.
De Loenen T. 2002 Volgens de wil van Jacobus Van den Bossche, pastoor van Rumst 1744-1783.
De Loenen T. 2003 Rumstse en Terhaagse vonnissen in het vredegerecht van Boom anno 1900.
De Loenen T. 2004 Invloeden op huwelijkssluitingen te Boom in 1901.
De Loenen T. 2005 Herbergen te Rumst en Terhagen in de 17de en 18de eeuw.
De Loenen T. 2007 Het leven te Rumst en Terhagen tussen 1920 en 1940, gezien door negen ooggetuigen (deel 1).
De Loenen T. 2008 Het leven te Rumst en Terhagen tussen 1920 en 1940, gezien door negen ooggetuigen (deel 2).
De Loenen T. 2009 Rumstenaars en Terhagenaars tewerkgesteld in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De Loenen T. 2009 Van Hollande Tuin tot WZC Sint-Jozef: een verhaal van vier eeuwen.
De Loenen T. 2011 Meneer doktoor te Rumst, Reet en Terhagen, 1944 - 2003 deel 1.
De Loenen T. 2012 Meneer doktoor te Rumst, Reet en Terhagen, 1944 - 2003 deel 2.
De Loenen T., Reusens J., Vermeulen L. en van Hooydonk H. 2009 Gezondheidszorg te Reet, Rumst en Terhagen.
De Winter W. 2003 100-jarige gewezen inwoonster Marie Van Robbroeck-De Winter gevierd.
De Winter W. 2011 Sagenonderzoek in Rumst en Reet (deel 1).
De Winter W. 2012 Sagenonderzoek in Rumst en Reet (deel 2).
De Winter W. 2016 De cholera-epidemie van 1866 in onze streek
De Winter W. 2017 Een opmerkelijk tijdsdocument
De Winter W. 2018 Wie is toch die Elisabeth Femels?
De Winter W. 2020 Wij ondergeschrevene timmerlieden van Rumst
De Winter W. 2018 Voorouders en wat we van hen nog steeds meedragen
De Winter W. 2020 Willem Van Nassau. van graaf tot prins van Oranje, een andere kijk
Everaert Y. 2020 Cinema Roxy Palace
Frans W. 2019 Rumst en Gilbert Van Schoonbeke
Driesen H. 2010 Overlijdensberichten van Rumstenaars die gediend hebben in het leger van Napoleon.
Driesen H. 2010 Rumstenaars vereerd met de Sint Helenamedaille.
Fleurackers A. 2014 De vlucht van de familie Thijs - Cools naar Engeland
Frans P. 1996 Een dagje uit.
Frans P. 1997 De Nete doorwaadbaar.
Frans V. 1999 Herinneringen aan mijn vader als toondichter.
Frans W. 1989 Grauzaeme woorden: aanklacht tegen J. Springael.
Frans W. 1991 Het Drossaardhuis.
Frans W. 2016 Rumst en de verdwenen Sint-Michielsabdij van Antwerpen
Frans W. 2018 100 jaar kinderheil in Rumst
Frans W. 2019 Rumst en Gilbert Van Schoonbeke
Frans W. 2020 Rumst en de olympische spelen van 1920
Frans W. 2019 Rumst en Gilbert Van Schoonbeke
Frans W. 2020 Pieter Frans De Noter
Goossens J. 2011 Zuster Vitaliana's vlucht uit Rumst tijdens de eerste wereldoorlog.
Goossens J. 2014 Het laatste opstel van Ludo Van Der Taelen
Hellinckx A. 2003 1940-1942: twee maanden in nazi-Duitsland.
Huyghe E. 2012 Zuster Vitaliana achterna: naar Grimsby in 2012.
Huyghe E. 2016 Een kleine biografie van ere-schepen Frans De Herdt, deel I
Huyghe E. 2017 Een kleine biografie van ereschepen Frans De Herdt, deel II
Huyghe E. 2017 Een kleine biografie van eresecretaris Eduard Van Boxem
Huyghe E. 2018 Een kleine biografie van ereschepen Frans De Herdt, deel III
Huyghe E. 2017 Een kleine biografie van eresecretaris Eduard Van Boxem
Huyghe E. 2018 Een kleine biografie van ereschepen Jeannine Van Cauwenbergh deel I
Huyghe E. 2019 Een kleine biografie van eresenator Isidore Egelmeers
Hughe E. 2021 Watertorens in de gemeente Rumst en elders
Huyge E. 2021 Frans Bruynseels, eerste burgemeester van de fusiegemeente Rumst
Judo F. 2012 Recht van Rumst: leenverheffing inde costuymen vanden lande van Rumpst.
Judo F. 2013 Is de mooie Prins van Oranje iets te snel geweest?
Judo f. 2014 100 jaar monument Van Zuylen op de Antwerpsesteenweg
Judo f. 2015 Lokale notabelen bij het begin van een nieuw Koninkrijk
Judo F. 2016 Twee getuigenissen over Rumst in de Brabantse Omwenteling
Judo F. 2019 Christoph Gretsil, Graaf van Emden, heer van Rumst - een eerste kennismaking
Judo F. 2018 .Was de Rupel tot 1847 Nederlands grondgebied?
Judo F. 2021 Valsmunterij in Rumst in 1815
Judo F. 2021 De moeizame benoemingsprocedure van een burgemeester te Rumst, 1940-1943
Marckx G. 1995 De geschiedenis van de onbekende soldaat.
Marckx H. en Swenden K. 1993 Gezicht op het oude Rumstse dorpscentrum, "de Cuype".
Mariën A. 2003 Een familie uit Terhagen op de vlucht: september-oktober 1914.
Michiels A. 2008 Keltische naamverklaring van Rumst.
Redactie 1997 Uit de "almanak van handel en industrie van het koninkrijk België 1865" en"Adresboek van de stad en provincie Antwerpen 1892".
Redactie 1999 De volkstelling van 1747 (jaarboek 1998).
Reusens J. 1997 Kwartierstaat van de gebroeders Isidoor en Theophiel Van der Auwera, scheepsmakers te Rumst.
Reusens J. 1997 Proces verbaal 1807.
Reusens J. 1998 Kwartierstaat van August Van den Bossche, eerste voorzitter van de studentenbond van Rumst.
Reusens J. 1999 Kwartierstaat Abel Frans.
Reusens J. 2000 Kwartierstaat van Jan Frans Pauwels, de vader van Terhagen.
Reusens J. 2000 Rumstenaars gehuwd te Reet.
2001 Retenaars gehuwd te Rumst.
Reusens J. 2002 Nog meer priesters en kloosterlingen van Rumst Sint-Pieter.
Reusens J. 2003 Steenfabrieken te Rumst en Terhagen volgens militaire kaart opgemaakt in 1930.
Reusens J. 2003 Kwartierstaat van Maria Van Robbroeck.
Reusens J. 2004 De zusters van Vorselaar in Terhagen.
Reusens J. 2006 Reglement van politie van de gemeente Rumst uit 1901.
Reusens J. 2009 Inhaling van E.H. Jozef Verheyden te Rumst.
Reusens J. en De Loenen T. 2002 De familie De Noter te Rumst en aanpalende gemeenten in de 18de eeuw.
Roelandts J. 1996 Het verleden.
Sas K. 1993 De Romeinse gemmen van Rumst.
Schaerlaecken R. 2005 Volkstelling te Rumst in 1702.
Schaerlaecken R. 2006 Kwartierboek van de twintigste penningbelasting te Rumst in1759.
Schaerlaecken R. 2007 Louis De Pauw, een Terhaagse atleet in het interbellum.
Schaerlaecken R. 2010 Pater Louis Geerts (1910-1985) markante Terhagenaar en Jezuïet-missionaris in India.
Schaerlaecken R. 2011 Rumst onder wereldoorlog I.
Schaerlaecken R. 2012 Het Keibrekerspad: hernieuwde verbinding tussen Reet en Terhagen.
Schaerlaecken R. 2013 De familie Petalo Roma-Sinti in Terhagen 1880-1947.
Schaerlaecken R. 2013 De Sint-Pietersprocessie en de Sint-Pieterspenning te Rumst in 1899
Schaerlaecken R. en Van Hoorenbeeck P. 2014 Het obituarium van de Sint-Bernardusabdij (1237-1900)
Schaerlaecken R. 2017 Het oorlogsdagboek tijdens de 18-daagse veldtocht 1940 van soldaat Eduard Fasoel (Rumst 1895-Rumst 1962)
Schaerlaecken R. 2017 Priesters en kloosterlingen van Rumst Sint-Pieter
Schaerlaecken R. 2018 De tarzan van de Ardennen
Schaerlaecken R. 2019 Godefridus Rongé en Ignatius Vervliet, cisterziënzers uit Reet in de abdij Sint-Bernards te Hemiksem, ten tijde van de opheffing van de abdij in 1797
Schaerlaecken R.. 2020 Jan Pellemans, SS bewaker te Breendonk, Rumst 1923, Namen 1947
Schaerlaecken R. 2021 Terhagen 1940-1945, soldaten en weerstanders
Frans W. 2019 Rumst en Gilbert Van Schoonbeke
Scheers W. en Sevenants W. 1989 Beschrijving van een Romeinse kelder uit Rumst, de Romeinse muntgietvormpjes van Rumst en de Romeinse en Middeleeuwse munten gevonden te Rumst.
Sevenants W. 1988 Opgravingen op het Molenveld te Rumst.
Swenden K. 1988 Een noodzakelijke inventaris. I
Swenden K. 1990 Een noodzakelijke inventaris. II
Swenden K. 1991 Een noodzakelijke inventaris. III
Swenden K. 1992 De pastoors van Rumst in de tijden van de eerste decennia van de godsdienstberoerten.
Swenden K. 1992 Geselaars in Rumst -1349.
Swenden K. 1994 De memoires bij de Ferrariskaart: Rumst en omliggende op het einde van de Oostenrijkse tijd (ca 1775).
Swenden K. 1994 Het "monasticum" van de provincie Antwerpen.
Swenden K. 1994 Rond het nationaal biografisch woordenboek.
Swenden K. 1994 Rumesta en diverse archieven.
Swenden K. 1995 Een waardevolle bijbel ter pastorije.
Swenden K. 1995 Uit de sterfregisters van Walem.
Swenden K. 1996 Een Rumstenaar aan het hof van de Queen.
Swenden K. 1996 Nog de Van Winghebijbel op de pastorij van Rumst Sint-Pieter.
Swenden K. 1996 Rumst in het oude Antwerpse archief.
Swenden K. 1997 Het natuurpad oude Netearm.
Swenden K. 1997 Het verslagboek van de studentenbond van Rumst (1926-1932).
Swenden K. 1999 De tocht door Noord-Frankrijk: mei 1940.
Swenden K. 2000 De kapel van het Heilig Bloed op de Hoge Meentocht.
Swenden K. 2000 De zuiverproductiecentra van de Antwerpse Waterwerken (AWW).
Swenden K. 2001 Gekochte poorters van Mechelen uit Rumst afkomstig.
Swenden K. 2001 Mariabeeldje gerestaureerd.
Swenden K. 2002 De geboren Rumstenaar Pieter Frans De Noter stadsbouwmeester van Mechelen (1748-1830).
Swenden K. 2003 Rumstse toponiemen rond het hof Tibur.
Swenden K. 2003 Swenden-Wienberger.
Swenden K. 2003 De kustvaarders van de SV syndikaat machiensteen.
2004 De zo schaarse sporen van onze Rumstse schuttersgilden.
Swenden K. 2005 De zo schaarse sporen van onze Rumstse schuttersgilden, deel2.
Swenden K. 2005 Keure van Rumst uit 1313.
Swenden K. 2006 De bruggen van Boom:kroniek van de oorlogsjaren 1939-1945.
Swenden K. 2008 Pastoor Frank De Waele, pastoor van Rumst 1984-2008 .
Swenden K. 2008 Speelhuizen in het oude Rumst .
Swenden K. 2009 Het bevolkingscijfer van Rumst van de 16de tot de 20ste eeuw.
Swenden K. 2011 Verdienstelijke personen voor Rumst: Jules De Herdt en Adolphe Kemna.
Swenden K. en Reusens J. 2004 Een Rumsts gezin in Engeland onder de Eerste Wereldoorlog.
Swenden K. en Reusens J. 2010 Een oorkonde uit het jaar 1224 over een grond te Rumst "de terra jacenta in Rumesta".
Switsers A. 1996 Het manuaal van de koster. 1646
Switsers A. 1996 Kosters te Rumst Sint-Pieter.
Switsers A. 1996 Verpachting van de kerk- en armengoederen van Rumst.
Toote J. en Wuyts W. 2020 Het apotekershuis in Terhagen
Van Cauwenbergh E. 1998 Verslag van onze vluchtreis naar Frankrijk.
Vandenrijdt J. 1992 De etsen van baron J. Leroy.
Vandenrijdt J. 1994 Bekende personen in relatie tot de bevolking van Rumst: Yvonne Verbeeck en Jules De Bruyn.
Van de Voorde J.   Een familie in de oorlogsjaren 1940-1945.
van Hooydonk H. 2005 Vodderie, reeds 333 jaar een Vosbergse familie.
van Hooydonk H. 2006 Een van de families Janssens te Rumst.
van Hooydonk H. 2007 Francy Van der Wildt, opnieuw een Rumstse burgemeester.
van Hooydonk H. 2007 Petrus Josephus Van Camp, substituur-drossaard en agent municipal.
van Hooydonk H. 2008 De Kapellelei of Gerebrandus Fredericxlei .
van Hooydonk H. 2009 1559: De herindeling van de bisdommen in de Spaanse Nederlanden.
van Hooydonk H. 2009 1559: Verkoop van het Land van Rumst.
van Hooydonk H. met De Loenen T., Reusens J. en Vermeulen L. 2009 Gezondheidszorg te Reet, Rumst en Terhagen.
van Hooydonk H. 2010 Leopold Slegers, onderpastoor, kapelaan en pastoor op Vosberg-Lazernij.
van Hooydonk H. 2011 Het kortstondig verblijf van de gebroeders De Meer in Rumst in de achttiende eeuw.
van Hooydonk H. 2012 Meisje van 16 aangerand te Rumst in de zomer van 1655.
van Hooydonk H. 2013 De mysterieuze kapitein Melville.
van Hooydonk H. 2015 Het Hooghuis in de Veerstraat
van Hooydonk H. 2017 Priesters en kloosterlingen van Rumst Sint-Pieter
Van Hooydonk H. en Vermeulen L. 2015 Huize Broeckhoven
Van Hooydonk H. en Totté J. 2018 Brandkast gekraakt ... in de pastorie van Terhagen
Van Hooydonk H.. 2018 Rumstenaars en Retenaars gehuwd te Antwerpen tussen 1747 en 1796
Van Hooydonk H. 2020 Willebrordus Mathieu Van Segvelt, ontvanger van Rumst van 1831 tot 1870
Van Hooydonk H. en De Ceuster P. 2019 Het kasteel van Rum(p)st
Van Hooydonk H. 2021 Historiek van het steynen huys
Van hooydonk H. 2021 Weerom opgravingen aan het kasteel van Rumst
Van Hoorenbeek L. 2011 Het ontstaan van de socialistische jeugd in Terhagen.
Van Hoorenbeeck P. 2010 60 Jaar socialistische senioren in Terhagen 1948-2008.
Van Hoorenbeeck P. 2013 De Antwerpse burgerwacht oefent in Rumst in 1909.
Van Hoorenbeeck P. 2014 De familie Van Hoorenbeeck - Cooreman vlucht naar Frankrijk.
Van Hoorenbeeck P. 2015 Straffe mannen uit Terhagen: Den Blinker.
Van Hoorenbeeck P. 2016 Straffe mannen van Terhagen - Den Tiet
Van Hoorenbeeck P. 2017 Straffe mannen van Terhagen - Ma en Mieke Elsen
Van Hoorenbeeck P. 2017 Visserij in Rumst tijdens het Ancien régime
Van Hoorenbeeck P en De Jonghe W. 2018 De Breydelzonen
Van Keer P. en Van Hooydonk H. 2019 De landelijke gilde Rumst, een kort historisch overzicht
Verbeeck L. 2010 De laatste molenaarsfamilie Verdoodt-Vermeulen op de Beneden Vosbergmolen te Rumst.
Van Linden L. 2007 De afstammelingen van een Van Linden die in 1825 Verlinden werd.
Van Linden L. 2021 De familie Van Lievendael in Rumst
Verbruggen A. 1999 De Tweede Wereldoorlog.
Verbruggen C. 1988 Gaspar De Crayer.
Verbruggen C. 1990 De droeve historie van Hendrik Bau Van Muggenbergh en Godelieve Van Gottignies (1468).
Verbruggen V. 2018 11 november
Vermant J.C. 1996 Kwartierstaat van Petrus Camille "Piet Van Aken (1920-1984).
Vermeulen L. 1993 Van Rumpsts dorstigh bestuer.
Vermeulen L. 1996 Antwerpse poortersboeken 1533-1608.
Vermeulen L. 1997 Leenboek van de heer van Rumst aangaande leengoederen gelegen te Ruisbroek omtrent de Sint-Annahoeve genaamd Rijmenantshoeve.
Vermeulen L. 1999 Een dorp in oorlogstijd. Rumst in 1704
Vermeulen L. 2000 Eigenaars te Boom 1686.
Vermeulen L. 2001 De geneugten van een dorpspastoor.
Vermeulen L. 2002 Sprokkelingen uit de beginperiode van "de boerenbond" te Rumst.
Vermeulen L. 2013 Rumstse soldaten in dienst van Zijne Alderchristelijkste Majesteit de koning van Vranckrijck 1747 - 1753 (deel 1)
Vermeulen L. 2014 Rumstse soldaten in dienst van Zijne Alderchristelijkste Majesteit de koning van Vranckrijck 1747 - 1753 (deel 2)
Vermeulen L. 2015 Een Rumstenaar pastoor in Etten in de zeventiende eeuw
Vermeulen L. 2015 De houthandel van Schipper Dolck uit Dordrecht
Vermeulen L. 2015 De heer van Rumst overvallen in 1628
Vermeulen L. 2017 Hollandse “Pretentieën”
Vingerhoets R. 2011 Vrouwen vieren een eeuw boerinnenbond te Rumst (deel 1: tot 1947).
Vingerhoets R. 2012 Vrouwen vieren een eeuw boerinnenbond te Rumst (deel 2: vanaf 1947).
Wellens H. 2018 Een Meisenier in de Rupelstreek.
Wellens H. 2019 Waarom sommige vissers uit Rumst hulde moesten brengen aan de heer van Beveren
Wuyts W. 2013 Rumst herdenkt de Eerste Wereldoorlog.
Wuyts W. 2014 Het jaar 1892 in Rumst.
Wuyts W. 2015 De familie van Montfort
Wuyts W. 2015 Rotterdamse Rumstenaars - De familie Somers op de vlucht voor WO I
Wuyts W. 2015 Een orangistische fanfare in Rumst?
Wuyts W. 2015 Rotterdamse Rumstenaars - De familie Somers op de vlucht voor WO I
Wuyts W. 2015 1910: een gruwelijke moord in Rumst
Wuyts W. 2015 Rumst en Terhagen: centrum van de staking in de Rupelstreek in 1894
Wuyts W. 2016 Een feestelijke dag in Rumst. De viering van het Heilig Hart op 10 juli 1938.
Wuyts W. 2016 Tist De Goddo (1859-1925) - Liberaal of Daensist in Terhagen?
Wuyts W. 2020 Egidius Van Dijck, molenaarszoon uit Rumst wordt rector van de Leuvense universiteit

Heeft u interesse in een volledig jaarboek of een bepaald artikel?
Stuur een mail.

| Contact Rumesta| Webmaster | ©2007-2019 Rumesta |